ایپون=یک امتیاز کامل

 آکا=قرمز

آوازاته=جمع بستن

اوتاگانی ری=احترام به هم دیگر

تسوکامی=چنگ زدن با دست

جیو=آزاد

جی کان=وقت نگه دار

چوریتسوفومی=مساوی ـ برابر

دوجو شیای=مبارزه داخل باشگاه

سوکو=اعلام شروع مجدد مبارزه

شوشین=داور وسط

شیکاک=اخراج از مبارزه

شیمبان=هیئت ژوری

شین بای=هیئت تجدید نظر نهایی

آکوشو=دست دادن بعد از مبارزه

کی کن=غیبت کردن حریف در مسابقه

هاجیمه=شروع

هانته=اعلام رای نهایی

آی اوچی=مساوی ـ برابر

ان چوسن= وقت اضافه درمبارزه

آکوشو=دست دادن

اوتاکای=همدیگر

جوکای=از تاتمی خارج شدن

جن تن=خطای متوسط

چوئی=خطای کم

چی گامی=گرفتن ـ چسبیدن

زوت سوکو=ضربه به سر حریف

سوزوکته=ادامه دادن در مبارزه

شوشین نی ری=احترام به داور وسط

شیمبان چو=سرداور مسابقه

شیمبانی=داوران

شیای=مسابقه

شیای شوریو=اتمام مسابقه

کاچی=برنده در مسابقه

وازاری=نیم امتیاز

منبع : کیوکوشین ماتسوشیما - شیهان محمودیان |اصطلاحات داوری
برچسب ها : مسابقه ,مبارزه ,شیای ,مبارزه شوشین